ŠTA SU OPASNE MATERIJE?

You are currently viewing <strong>ŠTA SU OPASNE MATERIJE?</strong>

Opasne materije su one materije koje mogu:

 • ugroziti zdravlje ljudi;
 • izazvati zagađivanje okoliša;
 • nanijeti materijalnu štetu.
  To su materije koje:
 • su definisane zakonima i drugim propisima te međunarodnim Ugovorima;
 • se smatraju tim što jesu na temelju njihove prirode ili svojstva;
 • su dokazano toksične;
 • su nagrizajuće, nadražujuće i zapaljive;
 • imaju eksplozivne ili radioaktivne učinke;
 • imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš.
  Vozači opasnih materija definisanih ADR- om, kao i osoblje koje sudjeluje pri radu sa takvim materijama,
  dužni su biti osposobljeni za takve poslove.
  Više o ADR sertifikovanju na Bor Petrolu čitajte na: https://borpetrol.biz/blog/korak-ispred-svih-novausluga-na-tehnickom-pregledu-bor-petrol-ispitivanje-i-sertifikovanje-vozila-za-prevoz-opasnih-materijaadr/
  Termin za NOVU uslugu na BOR PETROLU možete zakazati putem telefona +387 785 621 ili na e-mail:
  info@borpetrol.bi