KORAK ISPRED SVIH / NOVA USLUGA NA TEHNIČKOM PREGLEDU “BOR PETROL” – ISPITIVANJE I SERTIFIKOVANJE VOZILA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA (ADR)

You are currently viewing KORAK ISPRED SVIH / NOVA USLUGA NA TEHNIČKOM PREGLEDU “BOR PETROL” – ISPITIVANJE I SERTIFIKOVANJE VOZILA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA (ADR)


Predstavnici poslovnog centra „Bor Petrol“ i predstavnici “EIB Internationale” ad Banja Luka – PJ
“Centar za motorna vozila” Banja Luka, u novembru tekuće godine, potpisali su Ugovor o saradnji na
poslovima ispitivanja i sertifikovanja vozila za prevoz opasnih materija (ADR), u skladu sa odredbama
Pravilnika o sertifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za sertifikovanje moraju ispuniti (Službeni
glasnik BiH broj 41/08, 89/11, 6/12 i 83/20) i međunarodnog ADR Sporazuma.


ŠTA JE ADR SERTIFIKAT?


ADR SERTIFIKAT je dokument kojim se utvrđuju prava, odgovornosti, obveze i radovi pošiljaoca, kupaca,
utovarivača, istovarivača, osoba zaduženih za pakovanje, prevoznika i svih vrsta vozača ili operatera koji
prevoze opasne materije.


KAKO VAM MI POMAŽEMO U PROCESU ADR SERTIFIKACIJE?


Naš tim koji je angažovan na poslovima ispitivanja vozila za prevoz opasnih materija osposobljen je za
pregled vozila te posjeduje potrebne dokaze o profesionalnoj osposobljenosti, kao i potrebnu opremu i
uređaje za pregled vozila.
Obaveze našeg tima u procesu sertifikovanja su:

 • informisanje građana o procesu sertifikovanja ADR vozila u oblasti svojih kompetencija
 • prikupljanje zahtjeva za ispitivanje vozila
 • pregled dokumentacije vozila
 • vrši utvrđivanje identiteta i tehničkog stanja vozila
 • popunjava protokole ispitivanja
 • izdaje sertifikate o usklađenosti po odobrenju
 • arhivira i čuva dokumentaciju kao i druge radnje i poslove koji su neophodni za provođenje

ŠTA SU OPASNE MATERIJE?

Veoma je važno znati šta smatramo opasnim materijama. U suprotnom nećemo imati informacije kada je
potrebno primjeniti ADR sertifikat.
Smatra se da postoji 9 skupina u koje su podjeljene opasne materije:

 1. Eksplozivne materije ili predmeti
 2. Plinovi
 3. Zapaljive tekućine
 4. Zapaljive krute materije
 5. Oksidirajuće materije
 6. Otrovne i zarazne materije
 7. Radioaktivne materije
 8. Korozivne materije
 9. Razne opasne materije

Termin za NOVU uslugu možete zakazati putem telefona +387 785 621 ili na e-mail:
info@borpetrol.biz